Ranu Rahman Akhtar

Alumnus FH UII, anak dari AE Priyono.

La Lutta Continua, Abah

Saya tak pernah benar-benar mengenal Abah sebagai intelektual sepanjang hayat, meminjam sematan Hamid Basyaib. Saya mengenalnya hanya sebagai Ayah yang tenang berpikir, lugas berbicara. Bersahaja. Sesuai sifatnya yang melekat dalam...